Impressum

 

KONTAKTI I ZIŅAS I NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
AL-KO KOBER SIA
Viskaļu iela 11
1026 Rīga
Lettland

Tālrunis: (+371) 67 627 326 
Telefakss: (+371) 67 807 018 
E-pasts:
 al-ko@al-ko.lv

PAZIŅOJUMI PAR TIESISKAJIEM ASPEKTIEM

PAR PERSONĪGO DATU DROŠĪBU 
Visi AL-KO KOBER SE tīmekļa vietnē pieprasītie personīgie dati tiek saglabāti un apstrādāti tikai un vienīgi ar mērķi sniegt individuālos pakalpojumus, nosūtīt informāciju par izstrādājumiem vai sagatavot pakalpojumu piedāvājumus. Personīgie dati var tikt pārsūtīti AL-KO korporatīvās grupas ietvaros. Firma AL-KO KOBER SE garantē, ka informācija tiks izmantota atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai par datu drošību. 

PAR AUTORTIESĪBĀM 
Firma AL-KO rezervē visas tiesības uz tekstiem, attēliem, grafikiem, audio datnēm un animācijām, kas ir tikušas izmantotas interneta vietnes izveidē. Šie elementi iespēju robežās tiek aizsargāti ar autortiesībām un citiem īpašuma aizsardzības likumiem. Dažos gadījumos tīmekļa vietnes izveidei izmantotie elementi tiek aizsargāti arī ar trešās puses autortiesībām. Uzņēmuma AL-KO tīmekļa vietnes saturu nav atļauts komerciālā nolūkā kopēt, izplatīt, mainīt vai nodot trešo pušu rīcībā bez firmas AL-KO Kober SE rakstiskas atļaujas. Izņēmums ir datnes, kuras firma AL-KO savā tīmekļa vietnē skaidri un nepārprotami piedāvā lejupielādei un publicēšanai. 

PAR TIRDZNIECĪBAS ZĪMĒM 
Vairums no firmas AL-KO interneta vietnēs izvietotajām vārdiskajām un grafiskajām tirdzniecības zīmēm ir tiesiski aizsargātas tirdzniecības zīmes. Tas jo īpaši attiecināms uz logotipiem, izstrādājumu nosaukumiem un tipu apzīmējumiem 

BEZ GARANTIJAS, AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 
Visas firmas AL-KO interneta vietnes tiek veidotas ar vislielāko rūpību. Tomēr firma AL-KO nevar garantēt tajās ietvertās informācijas pareizību. Firma AL-KO neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas tieši vai netieši radušies šīs tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā, ja vien tie nav izcēlušies uzņēmuma AL-KO vai tā pārstāvju tīšas rīcības vai rupjas nolaidības dēļ. Risks, kas izriet no datņu lejupielādes un personīgo datu ievadīšanas, jāuzņemas pašam lietotājam. 

PAR NORĀDNĒM INTERNETA VIETNĒS 
Savā 1998. gada 12. maija spriedumā Hamburgas Reģionālā Tiesa nolemj, ka, sniedzot norādni uz kādu interneta vietni, atbildība jāuzņemas arī par norādītās vietnes saturu. Saskaņā ar Reģionālās Tiesas spriedumu, no šādas atbildības var izvairīties vienīgi tad, ja Puse skaidri un nepārprotami distancējas no šādām tīmekļa vietnēm. Firma AL-KO savās interneta vietnēs ir sniegusi daudzas norādnes uz citām interneta vietnēm. Mēs skaidri un nepārprotami paziņojam, ka mūsu firma nekādi nevar ietekmēt norādīto vietņu saturu. Tāpēc mēs distancējamies no šo vietņu satura un paziņojam, ka tās nav mūsu īpašums. Šis paziņojums attiecas uz visām mūsu vietnē sniegtajām norādnēm un uz visām tīmekļa vietnēm, uz kurām ved šīs norādnes.