Impressum

 

KONTAKTAI | IŠLEIDIMO DUOMENYS
AL-KO KOBER SIA
Viskaļu iela 11
1026 Rīga
Lettland

Tel.: +371 26 568 757
Faks.: +371 67 807 018 
El. paštas: lithuania@al-ko.lv

TEISINĖS NUORODOS 
Duomenų apsaugos teisė: visi „AL-KO KOBER SE“ įmonės svetainėje kaupiami asmenų duomenys yra saugomi, apdorojami ir prireikus perduodami toliau AL-KO bendrovės viduje, tik siekiant individualiai Jumis pasirūpinti, persiųsti informaciją apie produktus arba platinti serviso pasiūlymus. „AL-KO KOBER SE“ garantuoja, kad visi duomenys naudojami atsižvelgiant į potvarkius dėl duomenų apsaugos. 

AUTORIAUS TEISĖ 
AL-KO pasilieka visas teises į internetinės svetainės kūrimui panaudotus tekstus, nuotraukas, grafikus, garsines rinkmenas (laikmenas) bei animacijas. Šiuos elementus reglamentuoja autoriaus teisė ir kiti ginantys įstatymai. Apipavidalinimui naudotus elementus iš dalies reglamentuoja ir trečiųjų asmenų autorių teisės. Be „AL-KO KOBER SE“ sutikimo draudžiama kopijuoti, platinti, pakeisti AL-KO internetinį puslapį ar leisti prie jo prieiti tretiesiems asmenims. 
Išskyrus parsisiuntimui ir atsispausdinimui skirtas rinkmenas, kurios siūlomos AL-KO internetiniame puslapyje. 

FIRMINIAI ŽENKLAI 
Daugumą AL-KO internetiniame puslapyje esančių žodinių ir vaizdinių ženklų saugo prekių ženklų teisė. Tai ypač taikoma logotipams, produktų ir rūšies pavadinimams. 

JOKIŲ GARANTIJŲ, ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS 
Visi AL-KO internetiniai puslapiai buvo sukurti itin kruopščiai. Nepaisant to, AL-KO negali garantuoti, kad pateikta informacija yra neklaidinga ir tiksli. AL-KO neatsako už žalą, kilusią tiesiogiai ar netiesiogiai naudojantis šia svetaine, jei tai 
nėra pagrįsta tyčiniu, grubiu AL-KO ar kitų asmenų aplaidumu. Vartotojas pats atsakingas už rinkmenų parsisiuntimą ir asmeninės informacijos įvedimą. 

PASTABA 
Hamburgo žemės teismo 1998 m. gegužės 12 d. išleistame nuosprendyje teigiama, kad pateikiant nuorodas prireikus turi būti atsakyta už jų turinį. Pagal žemės teismą nuosprendis netaikomas tuomet, kai nuo šių nuorodų griežtai atsiribojama. Savo svetainėse naudojome nemažai nuorodų į kitus internetinius puslapius. Norėtume griežtai pabrėžti, kad nedarėme įtakos kitų puslapių turiniui. Todėl atsiribojame nuo kitų puslapių turinio ir už juos neatsakome. Ši deklaracija taikoma visoms mūsų nuorodoms ir jų puslapių turiniams.